Daily Update

 สังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยอาชญากรรมมากมาย การรักษาความปลอดภัยเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สามารถมีส่วนในการป้องกันอาชญากรรมและทำให้สังคมมีความสุขสงบปลอดภัยได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในงานรักษาความปลอดภัยนั้นถูกกำหนดให้มีคุณสมบัติแรกก็คือ ความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์

                ในระยะหลังมานี้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งทางด้านนวัตกรรม โลกที่ไร้พรมแดนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ผู้คนไม่เกรงกลัวกฏหมาย เห็นแก่ตัวกันมากขึ้น สังคมวุ่นวาย ก่อให้เกิด “ความกลัว” มากขึ้น กลัวโจรผู้ร้าย กลัวภัยพิบัติ กลัวไฟไหม้ กลัวแผ่นดินไหว กลัวน้ำท่วม กลัวแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บ ความกลัวเหล่านี้สามารถบรรเทาได้จากการให้ความรู้ สร้างสำนึกในการร่วมกันสร้างระบบป้องกัน

                ภารกิจหนึ่งของสมาคมผู้รักษาความปลอดภัยโรงแรม คือการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงเป็นการป้องกันที่ดี “การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม” เป็นเครื่องมือที่ปัจจุบันสมาคมผู้รักษาความปลอดภัยโรงแรมมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ เนื่องจากกระบวนการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุน และส่งเสริมให้สมาคมฯ มีพลังในการพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวยุคใหม่ ทั้งนี้สมาคมฯ ต้องสร้างระบบการดำเนินงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง สมาชิก หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไป

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด จะไม่มีทางประสบผลสำเร็จและสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ที่วางไว้อย่างแน่นอน หากขาดความร่วมมือ ความเป็นปึกแผ่นเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน จากพวกเราชาวสมาคมฯ และ สมาชิกแบบเรา ทุกๆท่าน ทุกๆคน

                ขออำนาจคุณความดีที่ท่านมีและได้สร้างไว้ทั้งที่ปรากฏก็ดีและอยู่เบื้องหลังก็ดี ปกปักษ์รักษาท่านสมาชิกให้เจริญก้าวหน้า ในวิชาชีพ และ ความสำเร็จของชีวิตในส่วนบุคคล ตลอดไป


                                                                                                                                   


                                                                                                                                 นายธัชวุฒิ บัวคลัง

                                                                                                                นายกสมาคมผู้รักษาความปลอดภัยโรงแรม

 

 

 

 

 

 

 

นายกสมาคมผู้รักษาความปลอดภัยโรงแรม และคณะกรรมการฯ

รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนข่าวอาชญากรรมในโรงแรม

Powered by MakeWebEasy.com