Daily Update

   สวัสดีครับ ท่านสมาชิก สมาคม HOSAT ทุกท่าน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 นี้ กระผมขอส่งความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดี มายังท่านสมาชิกสมาคม HOSATและครอบครัว รวมทั้งพี่น้องร่วมอาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยทุกท่านด้วยความจริงใจ

เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพวกเราได้ยินข่าวในหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงที่หัวใจของปวงชนชาวไทยแตกสลายและถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินไทย ประชาชนต่างร่ำไห้ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ กระผมขอเป็นตัวแทนสมาชิกสมาคมทุกท่าน ขอกล่าวคำเพื่อถวายความอาลัยต่อพระองค์

           
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้านายกสมาคมผู้รักษาความปลอดภัยโรงแรม”


   และใคร่ขอถือโอกาสอันสำคัญนี้ เชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมใจกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ ทรงพระเกษมสำราญ สถิตสถาพรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

   ในรอบปี2559 ที่ผ่านมา กรรมการและสมาชิกสมาคม HOSAT ทุกท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ “พิทักษ์ดูและความปลอดภัย” ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทั้งสติปัญญา แรงกาย แรงใจ เพื่อรักษาความเรียบร้อย รวมทั้งรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งดำเนินงานตามนโยบายของสมาคม HOSAT ในด้านต่างๆ จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ร่วมกันธำรงไว้ซึ่งสังคมและประเทศชาติที่มีความสุขและมีความปลอดภัยสืบไป

   ในปี 2560 นี้ กรรมการ จะได้ดำเนินการเชิงรุก  ด้วยการริเริ่มและเข้าร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ  ทั้งในด้านวิชาการ  วัฒนธรรม  และสังคม  เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้การรักษาความปลอดภัยเป็นวิชาชีพที่ซื่อสัตย์  สามารถ  ศรัทธา  และน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล

   สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณกรรมการและสมาชิกสมาคมทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนให้สมาคมได้เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งพระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดอภิบาลคุ้มครองให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

 

นายรุ่งเสน่ห์ นามบัณฑิต
นายกสมาคม HOSAT

นายกสมาคมผู้รักษาความปลอดภัยโรงแรม และคณะกรรมการฯ

รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนข่าวอาชญากรรมในโรงแรม

Powered by MakeWebEasy.com